Englishmania – zakończenie roku szkolnego w GOK Zbuczyn

18. czerwca 2018 r.  w sali widowiskowej GOK Zbuczyn odbył się koncert w wykonaniu sekcji nauki gry na perkusji i gitarze. Uczniowie uczęszczający do sekcji językowej pochwalili się swymi umiejętnościami lingwistycznymi nabytymi podczas dziewięciomiesięcznego cyklu szkoleniowego. Zaprezentowali nam krótkie inscenizacje teatralne i utwory muzyczne w języku angielskim.