XVI Międzynarodowy Turniej Szachowy „Równe szanse”

Eurolingua jako Szkoła nie tylko krzewi zamiłowanie do nauki języków obcych, ale również do rozwijania różnorodnych talentów 🥇 Dlatego też, mamy zaszczyt być jednym ze sponsorów

XVI Jubileuszowego Międzynarodowego Turnieju Szachowego 🏆

Turniej odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 5 im. Władysława Rawicza w Siedlcach 🔔

w dniach 13 - 14 października 2018r. 📅

Pamiętajmy, międzynarodowa kariera wymaga znajomości języków obcych, dlatego też, zapraszamy wszystkich zdolnych i utalentowanych na kursy językowe do Szkoły Eurolingua 🍊🍊