Eurolingua 8th Exam – Ósmoklasiści

Kursy dla 8klasistów prowadzone są przez egzaminatorów językowych i przygotowują do zdania egzaminu Ósmoklasisty. Celem kursu jest poznanie specyfiki egzaminu, jego struktury, typów pytań oraz wymogów programowych.

Podczas przygotowań słuchacz skutecznie opanowuje struktury gramatyczne, umiejętność pisania tekstów, rozumienia ze słuchu oraz swobodnego porozumiewania się w różnorodnych okolicznościach dzięki systematycznemu poszerzaniu słownictwa.

Na zajęciach korzystamy z podręczników opracowanych według wytycznych MEN, z materiałów dodatkowych przygotowanych przez naszych lektorów specjalnie pod kątem egzaminu maturalnego oraz z testów autorskich.

Systematycznie monitorujemy postępy w nauce oraz przeprowadzamy próbny egzamin 8 klasisty. Umożliwia to sprawdzenie stanu przygotowania ucznia do egzaminu oraz pozwala na zapoznanie się z formą i przebiegiem przyszłego egzaminu Ósmoklasisty.