Eurolingua Adults – dla dorosłych

kurs_adultsKursy dla dorosłych to szkolenia dla osób dorosłych, którym język angielski jest potrzebny nie tylko w życiu prywatnym, ale przede wszystkim w pracy zawodowej.

Zorientowane na wszechstronny rozwój czterech podstawowych sprawności językowych – pisania, mówienia, słuchania oraz czytania ze zrozumieniem, koniecznych do swobodnego porozumiewania się w kontaktach codziennych i zawodowych. Zajęcia przeprowadzane są w oparciu o podręcznik uzupełniony wykorzystaniem dodatkowych materiałów multimedialnych.

Kurs podzielony jest na dwa semestry, na zakończenie każdego z nich przeprowadzany jest test semestralny, na podstawie którego Słuchacz otrzymuje autoryzowany Certyfikat Eurolingua.