Gim & Mature Exam

BF1078-001Maturalny

Kursy maturalne prowadzone są przez egzaminatorów językowych i przygotowują do zdania egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Celem kursu jest poznanie specyfiki egzaminu, jego struktury, typów pytań oraz wymogów programowych.

Podczas przygotowań słuchacz skutecznie opanowuje struktury gramatyczne, umiejętność pisania tekstów, rozumienia ze słuchu oraz swobodnego porozumiewania się w różnorodnych okolicznościach dzięki systematycznemu poszerzaniu słownictwa.

Na zajęciach korzystamy z podręczników opracowanych według wytycznych MEN, z materiałów dodatkowych przygotowanych przez naszych lektorów specjalnie pod kątem egzaminu maturalnego oraz z testów autorskich.

Systematycznie monitorujemy postępy w nauce oraz przeprowadzamy próbny egzamin maturalny. Umożliwia to sprawdzenie stanu przygotowania ucznia do egzaminu oraz pozwala na zapoznanie się z formą i przebiegiem przyszłego egzaminu maturalnego.

Gimnazjalny

Wychodząc naprzeciw potrzebom gimnazjalistów stworzyliśmy „Kurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego”. Kurs ten został opracowany w oparciu o dwa podstawowe elementy. Szybkie oraz efektywne nauczanie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim przy jednoczesnym przełamaniu bariery językowej (czyli obawy przed mówieniem) oraz doskonalenie znajomości języka w aspekcie wszystkich umiejętności językowych tj. słuchania, czytania, pisania oraz mówienia.

Na zajęciach lektorzy oraz uczniowie korzystają z podręczników rekomendowanych i zatwierdzonych przez MEN w zakresie nauczania języka angielskiego na poziomie gimnazjum. Kursy prowadzone są przez egzaminatorów gimnazjalnych

W przypadku zajęć kładących nacisk na mówienie lektorzy używając niezwykle skutecznych metod bezpośrednich.

Podczas zajęć lektorzy używają wyłącznie języka angielskiego. Dodatkowo kilka razy w trakcie semestru zajęcia prowadzone są przez native speakera, dzięki czemu kursanci poznają również elementy kultury krajów anglojęzycznych. Po zakończeniu nauki kursanci mogą kontynuować naukę na odpowiednim dla siebie poziomie.

Podczas trwania kursu przeprowadzana jest symulacja egzaminu gimnazjalnego