Oferta zajęć online

Oferujemy kursy online:

Angielski

Hiszpański

Niemiecki

Rosyjski

Francuski

Włoski

Język obcy online grupowo

Lekcje online są tą lekcje prowadzone na żywo z lektorem oraz słuchaczami. Odbywają się w stałym rozkładzie dni i godzin przez aplikację ZOOM. Kursy skierowane są dla dzieci i dorosłych.

Wszyscy uczestnicy zajęć widzą się i słyszą nawzajem, za pomocą aplikacji ZOOM. Widać i słychać również lektora, który udostępnia też omawiany materiał na ekranie. Zajmuje on większą część ekranu, a obraz z kamerek pozostałych uczestników jest zmniejszany, ale ciągle widoczny. Wrażenie jest takie, jakby się uczestniczyło w zajęciach ze wszystkim w jednej sali.

Zalety zajęć online:

  • Stały grafik wymuszający systematyczność nauki
  • Zdrowa rywalizacja między uczestnikami grupy
  • Możliwość użycia angielskiego nie tylko w rozmowie z lektorem, lecz również ze słuchaczami z grupy
  • Większa motywacja

Podczas zajęć grupowych widzisz i słyszysz wszystkich uczestników zajęć

Język obcy online indywidualnie

Główną różnicą jest oczywiście to, że lekcje działają na zasadzie 1-to-1, czyli w spotkaniu bierze udział student  i lektor.

Tak, jak przy zajęciach grupowych, łączymy się poprzez aplikację, nawzajem się widzimy i słyszymy.

Dzięki formule 1-to-1, zajęcia mogą być bardziej elastyczne – zarówno pod względem organizacyjnym, jak również merytorycznym.
W porozumieniu z lektorem, student może decydować o rozkładzie swoich lekcji, odpowiadając sobie na pytania:

  • jak często chce mieć zajęcia?
  • w jakie dni tygodnia?
  • w jakich godzinach?

Zajęcia indywidualne będą świetnym rozwiązaniem dla osób, które mają konkretne oczekiwania od lekcji. Język obcy i online w takiej formie może się skupić np. na wcześniej wspomnianym języku biznesowym