TOEIC

Certyfikat TOEIC® został stworzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie świata biznesu ntoeica rzetelny i obiektywny test znajomości języka angielskiego w kontekście pracy w międzynarodowym środowisku. TOEIC® jest zatem egzaminem skupionym na testowaniu biegłości posługiwania się językiem w biurze, podczas spotkań, negocjacji czy podróży służbowych. Rocznie, do egzaminu podchodzi ponad 4 500 000 kandydatów na całym świecie.

Uznawany przez ponad 10000 firm, korporacji i organizacji, egzamin TOEIC® jest egzaminem sprawdzającym znajomość języka angielskiego w środowisku biznesowym. Egzamin ten jest przeznaczony dla osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym, zapewnia precyzyjny pomiar umiejętności językowych, w zakresie rozumienia ze słuchu, czytania oraz gramatyki.

TOEIC® jest obecnie najbardziej popularnym egzaminem na świecie, wybieranym przez menedżerów ds. zarządzania zasobami ludzkimi, specjalistów ds. rekrutacji, uczelnie państwowe oraz prywatne, administrację państwową oraz klientów indywidualnych.

Format egzaminu
Listening Comprehension - 45 minut - 100 pytań Ilość zadań w sekcji
Sekcja I - Interpretacja fotografii 10 zadań
Sekcja II - sytuacje pytanie-odpowiedź 30 zadań
Sekcja III - 10 dialogów, po 3 pytania do każdego 30 zadań
Sekcja IV - 10 wypowiedzi, po 3 pytania do każdej 30 zadań
Reading Comprehension - 75 minut - 100 pytań Ilość zadań w sekcji
Sekcja V - uzupełnianie zdań 40 zadań
Sekcja VI - uzupełnianie tekstów 12 zadań
Sekcja VII pytania do pojedynczych tekstów pytania do 2 tekstów powiązanych ze sobą 28 zadań 20 zadań

Oprócz punktacji, zdający otrzymuje również Raport Wyników, który opisuje umiejętności językowe osoby, która zdała test, oraz interpretuje wynik punktowy. Taki sposób prezentacji wyników testu pozwala na przedstawienie wyniku testu wraz z załączonym opisem kompetencji językowych kandydata.

Poziom trudności egzaminu Egzamin został przygotowany z myślą o mierzeniu poziomu wiedzy z języka angielskiego w biznesie. Ocena jest wyrażona w punktach na skali od 10 do 990. Dlatego ten, stopień trudności pytań jest zróżnicowany aby precyzyjnie określić na jakim poziomie znajduje się zdający. Zaletą egzaminu jest to, że kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka angielskiego przed przystąpieniem do egzaminu. To egzamin określa poziom zaawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, którą otrzymał.

Przygotowanie do egzaminu Do egzaminu TOEIC® można przygotować się na każdym kursie z elementami Business English. W praktyce oznacza to, że można po prostu uczyć się języka angielskiego a egzamin zdać jako zakończenie etapu nauki i weryfikację swoich postępów. Studenci zdają ten egzamin nawet kilka razy, za każdym razem podnosząc swój wynik i upewniając się, że mądrze inwestują w szkolenia językowe.

Przygotowując się do egzaminu należy zwracać uwagę na zasób słownictwa, jego poszerzanie i konsekwentne utrwalanie. Właśnie słownictwo jest kluczem do egzaminu TOEIC® i do języka angielskiego. Warto zatem czytać jak najwięcej autentycznych tekstów, słuchać radia czy oglądać programy informacyjne w telewizji. W miarę możliwości, należy utrzymywać kontakt z osobami obcojęzycznymi, nawet telefonicznie lub przez e-mail. Wówczas mamy szanse ‘eksperymentować’ z językiem i nasza swoboda w posługiwaniu się językiem bardzo szybko się zwiększa. Egzamin TOEIC® został stworzony z myślą, aby testować praktyczną znajomość języka angielskiego, stopień swobody w komunikacji.

W przygotowaniu do egzaminu mogą także pomóc podręczniki przygotowujące. Więcej informacji na stronie: http://www.pl.etsglobal.org/store/

Uznawalność Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://www.pl.etsglobal.org/poland/tests/toeic-listening-reading-test/toeic-uznanie/

TOEIC® i CEF (Common European Framework of Reference) Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://www.pl.etsglobal.org/poland/areas-of-expertise/mapping-to-the-cefrl/

Certyfikaty TOEIC® Zdający otrzymują certyfikaty w 5 kolorach, w zależności od wyniku punktowego 10-990 punktów: • pomarańczowy: 10 – 215 punktów; • brązowy: 220 – 465 punktów; • zielony: 470 – 725 punktów; • niebieski: 730 – 855 punktów; • złoty: 860 – 990 punktów.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://www.toeic.eu

Terminy egzaminów Egzamin TOEIC® jest organizowany w sesjach otwartych, odbywających się regularnie na terenie całego kraju oraz może zostać przeprowadzony na Ŝądanie, w dowolnie wybranym terminie. Szczegółowych informacji udzieli nasz ośrodek.

Czas oczekiwania na wyniki Egzamin TOEIC® gwarantuje najkrótszy czas oczekiwania na wyniki ze wszystkich egzaminów w Polsce. Standardowo, wyniki są znane w maksymalnie 10 dni roboczych.

Koszt egzaminu Dla klientów indywidualnych, egzamin kosztuje: • 300 złotych + 20 złotych za certyfikat (opcjonalnie) dla studentów i osób poszukujących pracy (zarejestrowanych w UP); • 355 złotych + 20 złotych za certyfikat (opcjonalnie) dla pozostałych osób.

  Kontakt Europejskie Centrum Szkolenia Językowego Skrzyneckiego 1 telefon/Fax: 25 633 93 56 telefon kom. 508 308 872 / 503 584 494 Office e-mail:  szkola@eurolinguasiedlce.pl