100% dofinansowania dla firm

Profesjonalne biznesowe szkolenia językowe dofinansowane

w 80-100 %

na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Rozwój przedsiębiorstwa wymaga ciągłej inwestycji w kapitał ludzki

KFS czyli Krajowy Fundusz Szkoleniowy wspiera pracodawców, którzy chcą podnieść kompetencje swych pracowników, jak również siebie samych.

Uzyskanie dofinansowania wymaga sprecyzowania potrzeb szkoleniowych oraz przygotowania dokumentów – Szkoła Językowa Eurolingua wychodzi naprzeciw potrzebom właścicielom firm i oferuje pomoc w uzupełnieniu wniosku.

Szkoła Językowa Eurolingua organizuje kursy języka angielskiego finansowane przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Krajowy fundusz szkoleniowy został utworzony ze środków funduszu pracy i ukierunkowany jest na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników oraz pracodawców.
Jego głównym celem jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby aktywne zawodowo z powodu kwalifikacji i kompetencji, które są nieadekwatnych do wymagań prężnie zmieniającego się rynku pracy.

Środki finansowe płynące z Krajowego Funduszu Szkoleniowego wspomagają przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy oraz umiejętności osób pracujących lub poszukujących pracy. Eurolingua organizuje szkolenia na wszystkich poziomach zaawansowania – od poziomu A1 do poziomu C2 zgodnie z metodologią Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Szkolenia uwzględniają elementy języka specjalistycznego oraz profesjonalnej komunikacji w środowisku zawodowym

Kto może skorzystać ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)?

Z dofinansowania na kształcenie mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa:

mikroprzedsiębiorstwa

małe przedsiębiorstwa

średnie przedsiębiorstwa

duże przedsiębiorstwa

Jaki jest poziom dofinansowania, które można uzyskać?

  • dla mikroprzedsiębiorstw: 100% kosztów kształcenia
  • dla pozostałych firm: 80% kosztów kształcenia

Poniżej zamieszczamy kilka przykładów szkoleń językowych finansowanych przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), które organizowane były w Eurolingua na przełomie 2018-2020 roku:

Branżowy kurs z języka angielskiego z zakresu spedycji i logistyki na poziomie B1 – kurs indywidualny

Branżowy kurs z języka niemieckiego z zakresu sprzedaży, motoryzacji, logistyki, negocjacji handlowych oraz  reklamy na poziomie B1 – kurs indywidualny

Indywidualny  branżowy kurs języka angielskiego na poziomie A2 przeznaczony dla nauczycieli edukacji przedszkolnej

Branżowy kurs z języka angielskiego z zakresu spedycji  i logistyki  na poziomie A2 – kurs indywidualny

Kurs indywidualny z języka francuskiego w branży gastronomiczno – hotelowej

Zachęcamy do kontaktu:

tel. 503-584-494

dyrekcja@eurolinguasiedlce.pl, szkola@eurolinguasiedlce.pl