Eurolingua Kids – dla dzieci

kurs_kids

   Dzieci, szczególnie te młodsze, charakteryzują się znakomitą pamięcią, łatwością powtarzania ze słuchu i potrafią zrozumieć sens zdania, nie znając dokładnego znaczenia każdego ze słów – z kontekstu. Dzieje się tak, ponieważ przyswajają język obcy nie angażując w ten proces języka ojczystego, a równocześnie chłoną język obcy tak jak język ojczysty – naturalnie, bez procesu bezpośredniego przekładu. Co więcej, jest to etap dzieciństwa nastawiony na łapczywe zdobywanie wiedzy językowej, ponieważ pomaga ona dzieciom łatwiej komunikować swoje potrzeby. Asymilują nowe słowa i zwroty właściwie bez wysiłku, dostrzegając równocześnie korzyści płynące z wzajemnego porozumiewania się. Proces ten nie jest zastrzeżony wyłącznie dla nauki języka ojczystego. Mechanizm ten z powodzeniem można wykorzystać przy poznawaniu języka obcego. To, w połączeniu z ciekawością świata i chęcią do poszerzania swojej wiedzy o nim, charakterystyczną dla dzieci, umożliwia im perfekcyjne opanowanie języka angielskiego.

   Kurs języka angielskiego Eurolingua Kids jest więc idealnym sposobem by taką naukę rozpocząć. Drugim, oprócz wieku, istotnym czynnikiem w procesie przyswajania języka angielskiego jest metodyka prowadzenia zajęć. W naszej szkole wykorzystujemy kilka różnych metod pracy z dziećmi, ponieważ chcemy utrzymać je w pełnej aktywności i ochronić przed nudą, która jest największym wrogiem efektywnego procesu nauczania.

   Kurs Eurolingua Kids kładzie nacisk na naturalne przyswajanie języka angielskiego podczas zabawy z zastosowaniem metody Total Physical Response , dzięki której dzieci uczą się języka poprzez bezpośrednie działanie i aktywność fizyczną, kodując język instynktownie, dzięki fizycznym reakcjom, a nie mechanicznemu powtarzaniu zwrotów. Spotkanie z językiem angielskim ma być przede wszystkim przyjemnością, a zarazem przynosić rozwój sprawności językowych (osłuchanie, rozumienie, zdobycie poprawnej wymowy i akcentu, umiejętność formułowania pytań i odpowiedzi). Proponowane przez nas formy gier i zabaw wpływają również na kształtowanie inteligencji emocjonalnej i interpersonalnej, uczą dzieci współpracy, podejmowania decyzji, szacunku i pomagania innym. Zajęcia plastyczne rozwijają zdolności manualne i rozbudzają poczucie estetyki, a gry ruchowe i muzyczne wyrabiają muzykalność, poczucie rytmu i wpływają pozytywnie na ogólny rozwój psychofizyczny. Dzieci śpiewają z nami piosenki, uczą się wierszyków, odgrywają scenki, rysują, wycinają, wyklejają, ucząc się przy tym słów i zwrotów znanych im z otoczenia, bądź dziecięcego świata.