Kursy stacjonarne

Uczymy wszystkie grupy wiekowe począwszy od dzieci w wieku 3-8 lat poprzez młodzież
i studentów, dorosłych, a także pracowników firm.

Proponujemy Państwu kursy:

— Stacjonarne (offline) 

– język  angielski
– język niemiecki
– język włoski
– język hiszpański
– język rosyjski
– język francuski

— Dla dzieci
Jesteśmy jedną z największych szkół specjalizującą się w nauczaniu dzieci od 3 roku życia.
Podział na grupy zorganizowany jest według wieku i poziomu zaawansowania, dzięki czemu możemy stosować najskuteczniejsze metody nauczania.

Dzieci od 3 do 6 lat:
Program nauki języka angielskiego dla dzieci w wieku 2-6 lat oparty jest na muzyce, ruchu, zajęciach artystycznych i historyjkach, dzięki któremu dzieci przyswajają język angielski
w naturalny sposób, tak jak język ojczysty.
Naszym celem jest promowanie ogólnego rozwoju dziecka poprzez uczenie języka angielskiego dla dzieci. W ramach nauki języka angielskiego, dzieci rozwijają podstawowe umiejętności wczesnego dzieciństwa, takie jak pewność siebie, wyobraźnię, logiczne myślenie, słuchanie, kreatywność, socjalizację i koordynację ruchową.

— Specjalne:
– przygotowujące do egzaminu maturalnego
– przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego
– szkolenia biznesowe, menedżerskie
– przygotowujące do wyjazdu za granicę

Zajęcia w ECSJ Eurolingua prowadzone są metodą komunikacyjną, nastawioną na używanie języka w sytuacjach życia codziennego, symulowanie autentycznych sytuacji
i doskonalenia wymowy.

Stosowana przez nas metoda wynika z intencjonalnego i funkcjonalnego charakteru sytuacji komunikacyjnej. Uczestnicy zadają pytanie: „Co właściwie chcę powiedzieć, usłyszeć, przeczytać lub napisać?” – zatem uświadamiają sobie cel komunikacji. Powodzenie komunikacji zależy od tego czy dany cel został osiągnięty.

Ponadto, ECSJ Eurolingua kieruje się przy nauczaniu podejściem polegającym na zrównoważeniu sprawności językowych w taki sposób, aby kursanci kształcili równomiernie wszystkie cztery kompetencje językowe: mówienia, rozumienia, czytania, pisania, a przy tym rozwijali również poprawność językową nie zapominając o sobie, a więc ma ona ułatwić dostrzeganie prawidłowości w języku i pozwolić na improwizację w formułowaniu ustnych i pisemnych wypowiedzi.

ECSJ Eurolingua koncentruje się na kursantach, gdyż w dużej mierze to od nich zależy jakie tematy są poruszane na spotkaniach i czy ona są zgodne z ich zainteresowaniami. Uczestnicy kursu mogą ustalić wspólnie z lektorem program i zakres materiału jaki chcieliby realizować w trakcie kursu.