RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy:

Administratorem  danych osobowych: Szkoła Językowa Eurolingua Siedlce adres: Skrzyneckiego 1, 08-110 Siedlce, adres e-mail: szkola@eurolinguasiedlce.pl, tel.  503 584 494