Zgłoszenia do Konkursu EUROSONG 2017

1. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Czesława Kamińskiego

2. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej

3. Szkoła Podstawowa nr 12 im. K. Makuszyńskiego w Siedlcach

4. Zespół Szkół nr 2 (Szkoła Podstawowa nr 5)

5. Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej

6. Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Siedlcach

7. Zespół Oświatowy – Wychowawczy w Strzale PUBLICZNE GIMNAZJUM

8. Zespół Oświatowy w Pruszynie SZKOŁA PODSTAWOWA im. płk. Leopolda Lisa-Kuli

9. Zespół Oświatowy w Żelkowie – Kolonii

10. Zespół Oświatowy w Nowych Iganiach

11. Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Muzycznych

12. Społeczna Szkoła STO