Przegląd Recytatorski Poezji Brytyjskiej „A Sea of words”

Dziękujemy za zaszczyt i zaufanie jakimi obdarzyło nas Miejskie Przedszkole numer 15 😍 Czyli główny organizator Konkursu Recytatorskiego Poezji Brytyjskiej „A Sea of words” dla dzieci z Siedleckich Przedszkoli 🧒👦 Jesteśmy dumni, że mogliśmy brać czynny udział w tym szczególnym wydarzeniu, w którym dzieci z różnych przedszkoli prezentowały swoje zdolności recytatorskie w języku angielskim 🧡