FAQ

Z jakich książek korzystamy?

Wydawnictw Macmillan, Oxford University Press, MM Publications, Polanglo


Back to Index

Kiedy są dni wolne?

Tak, szkoła pracuje zgodnie z organizacją roku szkół publicznych.


Back to Index

Co w przypadku jeśli nie mogę przyjść na zajęcia indywidualne?

Słuchaczy korzystających z kursów indywidualnych obowiązuje 12-godzinny okres bezpłatnego odwołania zajęć.


Back to Index

Czy organizujemy kursy w firmach?

Tak, kursy dla firm możliwe są zajęcia w siedzibie firmy lub u nas w szkole.


Back to Index

W jakich godzinach czynny jest sekretariat szkoły?

od 10:00 – do 18:00


Back to Index

Jacy lektorzy uczą?

Lektorzy Eurolingua to starannie dobrana grupa nauczycieli. Są to filolodzy, nauczyciele, którzy mają odpowiednie certyfikaty uprawniające do nauczania, a co może ważniejsze, potrafią zbudować odpowiednią atmosferę do efektywnej nauki.

Na zajęciach możesz się spodziewać bardzo różnych form pracy – a wszystko po to, by jak najlepiej uaktywnić to, co już umiesz i jak najwięcej się nauczyć.


Back to Index

Czy są zniżki przy zapisie na dwa języki?

Tak, przy zapisie na dwa języki w jednym semestrze, na oba kursy otrzymuje się zniżkę już od pierwszego semestru.


Back to Index

Czy muszę kupować podręcznik?

Komplet, czyli książka i ćwiczenia jest integralną częścią kursu. Książek nie ma w cenie kursu, natomiast w dniu rozpoczęcia zajęć kursanci otrzymują kupon rabatowy na zakup materiałów. Podręcznik nie musi być nowy, ale nie może być wypełniony. Na pierwszych zajęciach nauczyciel jest przygotowany na ewentualność, że jeszcze nie wszyscy mają książki, natomiast już na kolejnych spotkaniach trzeba mieć własne pomoce naukowe


Back to Index

Jak mogę płacić za kurs?

są 3 opcje:

-miesięcznie

-semestralnie

-rocznie


Back to Index

Czy mogę wypowiedzieć umowę w ciągu roku?

Tak, zgodnie z umową jest miesięczny okres wypowiedzenia. Należy wówczas napisać wypowiedzenie w formie mailowej lub papierowej i przesłać ją do sekretariatu.

Wypowiedzenie powinno zawierać imię i nazwisko słuchacza, powód rezygnacji oraz zobowiązanie zapłaty za kolejny miesiąc zgodnie z miesięcznym wypowiedzeniem. Uczestnik może oczywiście uczęszczać na zajęcia do końca wypowiedzenia.


Back to Index

Czy muszę podpisywać umowę?

Tak, słuchacz (rodzic) podpisuje umowę na okres od początku zajęć do końca kursu czyli 30 czerwca.


Back to Index

Kiedy rozpoczyna się kurs?

Kursy standardowo rozpoczynają się od września i trwają do końca czerwca.

W przypadku utworzenia się grupy w ciągu roku szkolnego możliwe jest rozpoczęcie go w każdym terminie.


Back to Index

Czy mogę zapłacić przelewem?

Oczywiście – wpłat możemy dokonywać na konto:

Santander Consumer Bank S.A. Oddział w Siedlcach
Eurolingua Europejskie Centrum Szkolenia Językowego
97 1500 1663 1216 6008 3418 0000

zawsze podając imię i nazwisko słuchacza oraz język i miesiąc jakiego opłata dotyczy


Back to Index

Czy po zapisie (wypełnieniu formularza zgłoszeniowego) mogę zmienić grupę?

Dwustopniowa kwalifikacja pozwala dość precyzyjnie zakwalifikować się na odpowiedni poziom. Czasem jednak bywają sytuacje, gdy w trakcie semestru przestaje nam pasować jakiś termin i musimy poszukać równoległej grupy lub po konsultacji z lektorem prowadzącym chcielibyśmy zmienić poziom.

Takie zmiany, pod warunkiem wolnych miejsc w grupie, do której chcielibyśmy się przenieść są oczywiście możliwe.


Back to Index

Jaką metodą będę się uczyć?

Metodą komunikacyjną.

 Oznacza to, że nacisk kładziony jest na sprawność mówienia i rozumienia ze słuchu. Jednocześnie rozwijane są pozostałe sprawności.

Bardzo mocno wspomagana jest nauka słownictwa. Jest zintegrowana z programem zajęć na poszczególnych poziomach. Na zajęciach mają miejsce szybkie powtórki poznanych zwrotów i wyrażeń.


Back to Index

Ile osób jest w grupie?

2 – 4 os.

6 – 8 os.


Back to Index

Czy jest monitoring postępów słuchacza?

W grupach o 3 lat – III klasy:

Przewidziane są dwa egzaminy ustne: test śródsemestralny i końcowy- tzw pokaz umiejętności językowych dziecka.

Po egzaminie końcowym ustnym nauczyciele sporządzają pisemną opinię umiejętności dziecka.

W grupach dla młodzieży w klasach 4klasa – liceum

przewidziane są testy po każdym rozdziale w książce oraz dwa egzaminy śródsemestralny i końcowy. Po egzaminie końcowym nauczyciele sporządzają pisemny raport o postępach słuchacza.

W grupach dla dorosłych:

Przewidziane są dwa egzaminy: śródsemestralny i końcowy.
Po egzaminie końcowym nauczyciele sporządzają pisemny raport o postępach słuchacza.

.


Back to Index

Jakich języków obcych uczy szkoła?

język angielski, język niemiecki, język hiszpański, język włoski, język francuski, język rosyjski na wszystkich poziomach


Back to Index

Czy otrzymuję certyfikat ukończenia kursu?

Tak, po napisaniu i zdaniu testu śródsemestralnego i końcowego oraz pozytywnym zaliczeniu wszystkich zadań, kursanci otrzymują certyfikat ukończenia poziomu danego języka z oceną i numerem albumu wraz z raportem/opinią słuchacza.


Back to Index

Jak zapisać się na Kurs językowy w szkole Eurolingua?

Kwalifikacja na dany poziom języka odbywa się dwustopniowo:

  • Należy napisać do nas maila szkola@eurolinguasiedlce.pl, zadzwonić lub przyjść do siedziby szkoły.
  •  Zaproszenie na lekcję próbną i weryfikacja poziomu przez lektora


Back to Index