Patronat Medialny EUROSONG

Patronat Medialny w Konkursie objęli: - Info Siedlce - Tygodnik Siedlecki - Echo Katolickie - Podlasie 24 - Katolickie Radio Podlasie - ESKA - SPIN