TOEIC Bridge

TOEIC Bridge TM to rzetelna i trafna metoda oceny, sprawdzająca znajomość języka angielskiego, osób które dopiero zaczęły naukę języka angielskiego, w zakresie rozumienia ze słuchu i czytania na poziomie od początkującego do średnio-zaawansowanego. Celem tego egzaminu jest poznanie poziomu zaawansowania zdającego i wskazanie kierunków dalszej nauki oraz pomiar przyrostu wiedzy w trakcie nauki.
TOEIC Bridge TM powstał na specjalne życzenie lektorów języka angielskiego i trenerów językowych.

Format egzaminu
Egzamin jest testem wyboru i składa się ze 100 pytań testowych, podzielonych na dwie części: Listening Comprehension (rozumienie ze słuchu) oraz Reading Comprehension (czytanie). Egzamin trwa 1 godzinę zegarową.

Sekcja 1: Rozumienie ze słuchu (z wykorzystaniem nagrań), zawierając pytania
następującego typu:
• interpretacja fotografii,
• zadania typu pytanie-odpowiedź,
• krótkie dialogi.

Ta sekcja obejmuje 50 pytań i trwa 25 minut.
Sekcja 2: Rozumienie tekstu pisanego, w tym:
• uzupełnianie zdań,
• test rozumienia tekstu pisanego.
Ta sekcja obejmuje 50 pytań i trwa 35 minut.
Wyniki egzaminu prezentowane są na skali punktowej od 20 do 180 punktów. Dlatego też, egzaminu nie można „oblać”. Dodatkowo, egzamin określa na skali od 1 do 3 poniższe umiejętności językowe:
• Functions: umiejętność identyfikowania zamiaru, z jakim zwraca się do nas
rozmówca;
• Listening Strategies: umiejętność słuchania ze zrozumieniem i skupienia na
istotnych informacjach;
• Reading Strategies: umiejętność czytania ze zrozumieniem, wychwytywanie
istotnych informacji w tekście;
• Vocabulary: znajomość słownictwa i rozpoznawanie ich znaczenia w kontekście;
• Grammar: znajomość znaczenia i użycia form gramatycznych.
Po otrzymaniu wysokiego wyniku na egzaminie TOEIC Bridge TM słuchacze są gotowi do
przystąpienia do egzaminu TOEIC®.

 

Przygotowanie do egzaminu
W przygotowaniu do egzaminu mogą także pomóc podręczniki przygotowujące.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://www.pl.etsglobal.org/store/

Uznawalność
TOEIC Bridge TM jest stosowany przez liczne firmy i instytucje, przede wszystkim, aby określić poziom zaawansowania osób, które niedawno rozpoczęły naukę i chciałyby mierzyć swoje postępy uznanym i obiektywnym egzaminem.
Wśród użytkowników TOEIC Bridge TM znajdują się szkoły językowe, szkoły wyŜsze oraz firmy i instytucje, w których znajomość języka angielskiego jest wymagana na poziomie„umożliwiającym komunikację”, czyli na przykład w handlu (personel sklepów i supermarketów) lub w armii na niższych szczeblach kariery wojskowej.
Egzamin jest doskonałym narzędziem dydaktycznym, umożliwiającym określenie poziomu zaawansowania oraz skupienie się na miejętnościach językowych, które wymagają poprawy. W szczególności może zostać wykorzystany przez:
• Osoby pracujące, które potrzebują podstawowej znajomości języka angielskiego
w miejscu pracy,
• Uczniów na początkowych etapach uczęszczania na kursy językowe,
• Szkoły średnie i techniczne, jako obiektywne narzędzie pomiaru umiejętności
językowych
• Działy związane z zarządzaniem zasobów ludzkich w celu przygotowania
programów szkoleniowych wewnątrz firmy oraz do pomiaru rozwoju kompetencji
językowych w trakcie trwania szkoleń

TOEIC Bridge TM i CEF (Common European Framework of Reference)
Wyniki egzaminu TOEIC Bridge TM odnoszą się do poziomów Rady Europy w następujący
sposób:
• A1 = 92+
• A2 = 134+
• B1 = 170+

Certyfikat TOEIC Bridge TM
Każdy zdający egzamin TOEIC Bridge TM otrzymuje certyfikat w formacie A4.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://www.pl.etsglobal.org/poland/tests/toeic-bridge-test/

Terminy egzaminów
Szczegółowych informacji na temat dat sesji egzaminacyjnych można zasięgnąć kontaktując się z sekretariatem naszej szkoły.


Czas oczekiwania na wyniki

Egzamin TOEIC Bridge TM gwarantuje najkrótszy czas oczekiwania na wyniki ze wszystkich egzaminów w Polsce. Standardowo, wyniki są znane w maksymalnie 10 dni roboczych. Istnieje także możliwość otrzymania wyników w trybie ekspresowym, za dopłatą. Wówczas wyniki są podawane w terminie 48 godzin.

Koszt egzaminu

Cena egzaminu to 275 złotych.

Kontakt:

Europejskie Centrum Szkolenia Językowego

Skrzyneckiego 1
telefon/Fax: 25 633 93 56
telefon kom. 508 308 872 / 503 584 494
Office e-mail:  szkola@eurolinguasiedlce.pl