TOEIC Bridge

TOEIC Bridge TM to rzetelna i trafna metoda oceny, sprawdzająca znajomość języka angielskiego, osób które dopiero zaczęły naukę języka angielskiego, w zakresie rozumienia ze słuchu i czytania na poziomie od początkującego do średnio-zaawansowanego. Celem tego egzaminu jest poznanie poziomu zaawansowania zdającego i wskazanie kierunków dalszej nauki oraz pomiar przyrostu wiedzy w trakcie nauki. TOEIC Bridge TM powstał na specjalne życzenie lektorów języka angielskiego i trenerów językowych. Format egzaminu Egzamin jest testem wyboru i składa się ze 100 pytań testowych, podzielonych na dwie części: Listening Comprehension (rozumienie ze słuchu) oraz Reading Comprehension (czytanie). Egzamin trwa 1 godzinę zegarową. Sekcja 1: Rozumienie ze słuchu (z wykorzystaniem nagrań), zawierając pytania następującego typu: • interpretacja fotografii, • zadania typu pytanie-odpowiedź, • krótkie dialogi. Ta sekcja obejmuje 50 pytań i trwa 25 minut. Sekcja 2: Rozumienie tekstu pisanego, w tym: • uzupełnianie zdań, • test rozumienia tekstu pisanego. Ta sekcja obejmuje 50 pytań i trwa 35 minut. Wyniki egzaminu prezentowane są na skali punktowej od 20 do 180 punktów. Dlatego też, egzaminu nie można „oblać”. Dodatkowo, egzamin określa na skali od 1 do 3 poniższe umiejętności językowe: • Functions: umiejętność identyfikowania zamiaru, z jakim zwraca się do nas rozmówca; • Listening Strategies: umiejętność słuchania ze zrozumieniem i skupienia na istotnych informacjach; • Reading Strategies: umiejętność czytania ze zrozumieniem, wychwytywanie istotnych informacji w tekście; • Vocabulary: znajomość słownictwa i rozpoznawanie ich znaczenia w kontekście; • Grammar: znajomość znaczenia i użycia form gramatycznych. Po otrzymaniu wysokiego wyniku na egzaminie TOEIC Bridge TM słuchacze są gotowi do przystąpienia do egzaminu TOEIC®.   Przygotowanie do egzaminu W przygotowaniu do egzaminu mogą także pomóc podręczniki przygotowujące. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://www.pl.etsglobal.org/store/ Uznawalność TOEIC Bridge TM jest stosowany przez liczne firmy i instytucje, przede wszystkim, aby określić poziom zaawansowania osób, które niedawno rozpoczęły naukę i chciałyby mierzyć swoje postępy uznanym i obiektywnym egzaminem. Wśród użytkowników TOEIC Bridge TM znajdują się szkoły językowe, szkoły wyŜsze oraz firmy i instytucje, w których znajomość języka angielskiego jest wymagana na poziomie„umożliwiającym komunikację”, czyli na przykład w handlu (personel sklepów i supermarketów) lub w armii na niższych szczeblach kariery wojskowej. Egzamin jest doskonałym narzędziem dydaktycznym, umożliwiającym określenie poziomu zaawansowania oraz skupienie się na miejętnościach językowych, które wymagają poprawy. W szczególności może zostać wykorzystany przez: • Osoby pracujące, które potrzebują podstawowej znajomości języka angielskiego w miejscu pracy, • Uczniów na początkowych etapach uczęszczania na kursy językowe, • Szkoły średnie i techniczne, jako obiektywne narzędzie pomiaru umiejętności językowych • Działy związane z zarządzaniem zasobów ludzkich w celu przygotowania programów szkoleniowych wewnątrz firmy oraz do pomiaru rozwoju kompetencji językowych w trakcie trwania szkoleń TOEIC Bridge TM i CEF (Common European Framework of Reference) Wyniki egzaminu TOEIC Bridge TM odnoszą się do poziomów Rady Europy w następujący sposób: • A1 = 92+ • A2 = 134+ • B1 = 170+ Certyfikat TOEIC Bridge TM Każdy zdający egzamin TOEIC Bridge TM otrzymuje certyfikat w formacie A4. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://www.pl.etsglobal.org/poland/tests/toeic-bridge-test/ Terminy egzaminów Szczegółowych informacji na temat dat sesji egzaminacyjnych można zasięgnąć kontaktując się z sekretariatem naszej szkoły. Czas oczekiwania na wyniki Egzamin TOEIC Bridge TM gwarantuje najkrótszy czas oczekiwania na wyniki ze wszystkich egzaminów w Polsce. Standardowo, wyniki są znane w maksymalnie 10 dni roboczych. Istnieje także możliwość otrzymania wyników w trybie ekspresowym, za dopłatą. Wówczas wyniki są podawane w terminie 48 godzin. Koszt egzaminu Cena egzaminu to 275 złotych. Kontakt: Europejskie Centrum Szkolenia Językowego Skrzyneckiego 1 telefon/Fax: 25 633 93 56 telefon kom. 508 308 872 / 503 584 494 Office e-mail:  szkola@eurolinguasiedlce.pl