Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX

CO roku nasi uczniowie biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego FOX zajmując wysokie rankingi.

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „FOX” pomyślany jest jako forma intelektualnej zabawy językowej. Udział w nim polega na rozwiązaniu jednorazowego testu złożonego z zadań wielokrotnego wyboru i daje uczniom możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych, wiedzy językowej oraz kulturoznawczej (vide: Materiały przygotowawcze). Zadania z obowiązkowej lekturki mają na celu pokazać, że język stanowi całość, a jego poszczególne komponenty „spotykają się” w literaturze, w tym przypadku w beletrystyce na poziomie odpowiadającym danej kategorii wiekowej. Ze względu na swoją zawartość i urozmaicony charakter – co jest odbiciem złożoności językowej oraz naturalnej nieprzewidywalności sytuacji językowych – zadania stanowią wyzwanie oraz pobudzają dociekliwość.

Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół i odbywa się w 5 kategoriach wiekowych:

Kittens (kl. III-IV SP)

Bunnies (kl. V-VI SP),

Ducks (kl. VII-VIII SP),

Lions (klasy I i II liceów 4-letnich i techników 5-letnich, klasy I, II i III szkół branżowych),

Eagles (klasy II i III liceów 3-letnich oraz II, III i IV techników 4-letnich).